W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 3/2020 na zakup infrastruktury technicznej
do automatycznego magazynowania w ramach projektu: „Wdrożenie innowacji w dziale magazynowo logistycznym w celu rozwoju sprzedaży produktów przedsiębiorstwa w kanale ecommerce” realizowanego przez Firmę Produkcyjno Usługowo Handlową "Kamil" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o., informuję, że skorygowaniu uległy następujące jego treści:
1.    W punkcie 3 zapytania ofertowego - Określenie przedmiotu zamówienia, WYD001 – Zakup infrastruktury technicznej do automatycznego magazynowania.
2.    W punkcie 8 zapytania ofertowego - Miejsce oraz termin składania ofert.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
Aktualna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się w załączonych dokumentach.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020 z dnia 13/08/2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji w dziale magazynowo logistycznym w celu rozwoju sprzedaży produktów przedsiębiorstwa w kanale ecommerce” realizowany przez Firmę PUH "KAMIL" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o. oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Rodzaj zamówienia : Dostawy, dostawy inne


Kod CPV: 42417300-5 Urządzenia przenośnikowe; 48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3_2020_Formularz oferty wraz załącznikami

 2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3_2020_Oświadczenie o zachowaniu poufności

 3. Zapytanie ofertowe nr 3-2020_PUH Kamil

 

Wydruk z Bazy Konkurencyjności nowego zapytania ofertowego 3/2020.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anulowanie postępowania ofertowego:

Postępowania ofertowe nr 1/2020 oraz 2/2020 opublikowane dnia 07/08/2020 obarczone są niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym zapytania ofertowe zostały anulowane.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 z dnia 07/08/2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji w dziale magazynowo logistycznym w celu rozwoju sprzedaży
produktów przedsiębiorstwa w kanale ecommerce” realizowany przez Firmę PUH "KAMIL" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o.
oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Rodzaj zamówienia : Dostawy, dostawy inne
Kod CPV: 42417300-5 Urządzenia przenośnikowe

Dokumenty do pobrania:

 

 • Zapytanie ofertowe 1/2020,

 • Formularz oferty wraz z załącznikami 1/2020

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 z dnia 07/08/2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji w dziale magazynowo logistycznym w celu rozwoju sprzedaży
produktów przedsiębiorstwa w kanale ecommerce” realizowany przez Firmę PUH "KAMIL" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o.
oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Rodzaj zamówienia : Usługi, Usługi IT
Kod CPV: 48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

Dokumenty do pobrania:

 

 • Zapytanie ofertowe 2/2020,

 • Formularz oferty wraz z załącznikami 2/2020
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------